Κύριε σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής (Ιω 6,68)

Αναγνώσματα της Καθολικής Εκκλησίας



Εγγραφή για Δωρεάν Αναγνώσματα της Καθολικής Εκκλησίας


επαναλάβετε την εισαγωγή του E-mail σας

















 
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
Τρίτη της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 13,2.5-18. / Ψλ 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Μτ 7,6.12-14.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
Τετάρτη της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 15,1-12.17-18. / Ψλ 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Μτ 7,15-20.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων
Πραξ 12,1-11. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2_Τιμ 4,6-8.17-18. / Μτ 16,13-19.
Πανήγυρης των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017
Παρασκευή της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 17,1.9-10.15-22. / Ψλ 128(127),1-2.3.4-5. / Μτ 8,1-4.

Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 18,1-15. / Λκ 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Μτ 8,5-17.

Κυριακή, 02 Ιουλίου 2017
13η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
2_Βασ 4,8-11.14-16a. / Ψλ 89(88),2-3.16-17.18-19. / Ρωμ 6,3-4.8-11. / Μτ 10,37-42.

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Θωμά, αποστόλου
Εφ 2,19-22. / Ψλ 117(116),1.2. / Ιω 20,24-29.

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017
Τρίτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 19,15-29. / Ψλ 26(25),2-3.9-10.11-12. / Μτ 8,23-27.

Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 21,5.8-20. / Ψλ 34(33),7-8.10-11.12-13. / Μτ 8,28-34.

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 22,1-19. / Ψλ 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Μτ 9,1-8.

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Ψλ 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Μτ 9,9-13.

Σάββατο, 08 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 27,1-5.15-29. / Ψλ 135(134),1-2.3-4.5-6. / Μτ 9,14-17.

Κυριακή, 09 Ιουλίου 2017
14η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ζαχ 9,9-10. / Ψλ 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Ρωμ 8,9.11-13. / Μτ 11,25-30.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 28,10-22a. / Ψλ 91(90),1-2.3-4.14-15ab. / Μτ 9,18-26.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Βενέδικτου, Αββα, προστάτη της Ευρώπης
Πρμ 2,1-9. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.9-10.37(36),14-15. / Μτ 19,27-29.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Ψλ 33(32),2-3.10-11.18-19. / Μτ 10,1-7.

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Ψλ 105(104),16-17.18-19.20-21. / Μτ 10,7-15.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 46,1-7.28-30. / Ψλ 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Μτ 10,16-23.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 49,29-32.50,15-26a. / Ψλ 105(104),1-2.3-4.6-7. / Μτ 10,24-33.

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017
15η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ησ 55,10-11. / Ψλ 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Ρωμ 8,18-23. / Μτ 13,1-23.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 1,8-14.22. / Ψλ 124(123),1-3.4-6.7-8. / Μτ 10,34-42.11,1.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017
Τρίτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 2,1-15a. / Ψλ 69(68),3.14.30-31.33-34. / Μτ 11,20-24.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 3,1-6.9-12. / Ψλ 103(102),1-2.3-4.6-7. / Μτ 11,25-27.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 3,13-20. / Ψλ 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Μτ 11,28-30.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 11,10.12,1-14. / Ψλ 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Μτ 12,1-8.

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017
Εορτή της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής
Ασμ 3,1-4a. / Ψλ 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Ιω 20,1-2.11-18.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017
16η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Σολ 12,13.16-19. / Ψλ 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Ρωμ 8,26-27. / Μτ 13,24-43.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 14,5-18. / Εξ 15,1-2.3-4.5-6. / Μτ 12,38-42.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Ιακώβου, Αποστόλου και Χριστοφόρου, μάρτυρος
2_Κορ 4,7-15. / Ψλ 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Μτ 20,20-28.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 16,1-5.9-15. / Ψλ 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Μτ 13,1-9.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 19,1-2.9-11.16-20b. / Δν 3,52.53.54.55.56. / Μτ 13,10-17.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 20,1-17. / Ψλ 19(18),8.9.10.11. / Μτ 13,18-23.

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017
Αγίας Μάρθας , υποχρεωτική μνήμη
1_Ιω 4,7-16. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Ιω 11,19-27.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017
17η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
1_Βασ 3,5.7-12. / Ψλ 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Ρωμ 8,28-30. / Μτ 13,44-52.

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 32,15-24.30-34. / Ψλ 106(105),19-20.21-22.23. / Μτ 13,31-35.

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017
Τρίτη της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 33,7-11.34,5b-9.28. / Ψλ 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Μτ 13,36-43.

Τετάρτη 02 Αυγούστου 2017
Τετάρτη της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 34,29-35. / Ψλ 99(98),5.6.7.9. / Μτ 13,44-46.

Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2017
Πέμπτη της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 40,16-21.34-38. / Ψλ 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Μτ 13,47-53.

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017
Παρασκευή της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Λευ 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Ψλ 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Μτ 13,54-58.

Σάββατο, 05 Αυγούστου 2017
Σάββατο της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Λευ 25,1.8-17. / Ψλ 67(66),2-3.5.7-8. / Μτ 14,1-12.

Κυριακή, 06 Αυγούστου 2017
Εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
Δν 7,9-10.13-14. / Ψλ 97(96),1-2.5-6.9. / 2_Πε 1,16-19. / Μτ 17,1-9.

Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017
Δευτέρα της 18ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Αρ 11,4b-15. / Ψλ 81(80),12-13.14-15.16-17. / Μτ 14,22-36.

Τρίτη, 08 Αυγούστου 2017
Τρίτη της 18ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Αρ 12,1-13. / Ψλ 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13. / Μτ 15,1-2.10-14.

Τετάρτη 09 Αυγούστου 2017
Εορτή της Αγίας Θηρεσίας Βενεδίκτης α cruce (Edith Stein) Παρθενομάρτυρος, προστάτιδας της Ευρώπης
Ωσ 2,16b.17b.21-22. / Ψλ 45(44),11-12.14-15.16-17. / Μτ 25,1-13.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017
Εορτή του Αγίου Λαυρέντιου, Διάκονος και μάρτυρας
2_Κορ 9,6-10. / Ψλ 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Ιω 12,24-26.

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017
Παρασκευή της 18ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Δτ 4,32-40. / Ψλ 77(76),12-13.14-15.16.21. / Μτ 16,24-28.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017
Σάββατο της 18ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Δτ 6,4-13. / Ψλ 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Μτ 17,14-20.

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017
19η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
1_Βασ 19,9a.11-13a. / Ψλ 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Ρωμ 9,1-5. / Μτ 14,22-33.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017
Δευτέρα της 19ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Δτ 10,12-22. / Ψλ 147,12-13.14-15.19-20. / Μτ 17,22-27.
παραμονή της Κοίμηση και Μετάσταση της Θεοτόκου

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017
Πανήγυρη της Κοίμηση και Μετάσταση της Θεοτόκου Μαρίας
Απ 11,19a.12,1-6a.10ab. / Ψλ 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1_Κορ 15,20-26. / Λκ 1,39-56.
Πανήγυρης της Κοίμηση και Μετάσταση της Θεοτόκου Μαρίας

Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017
Τετάρτη της 19ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Δτ 34,1-12. / Ψλ 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Μτ 18,15-20.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017
Πέμπτη της 19ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ιησ 3,7-10a.11.13-17. / Ψλ 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Μτ 18,21-35.19,1.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017
Παρασκευή της 19ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ιησ 24,1-13. / Ψλ 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Μτ 19,3-12.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
Σάββατο της 19ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ιησ 24,14-29. / Ψλ 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Μτ 19,13-15.

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017
20η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ησ 56,1.6-7. / Ψλ 67(66),2-3.5.6.8. / Ρωμ 11,13-15.29-32. / Μτ 15,21-28.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
Δευτέρα της 20ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κρ 2,11-19. / Ψλ 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Μτ 19,16-22.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Τρίτη της 20ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κρ 6,11-24a. / Ψλ 85(84),9.11-12.13-14. / Μτ 19,23-30.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017
Τετάρτη της 20ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κρ 9,6-15. / Ψλ 21(20),2-3.4-5.6-7. / Μτ 20,1-16a.

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017
Εορτή του Αγίου Βαρθολομαίου, αποστόλου
Απ 21,9b-14. / Ψλ 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Ιω 1,45-51.
Εορτή του Αγίου Βαρθολομαίου, αποστόλου και Μάρτυρα

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017
Παρασκευή της 20ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ρουθ 1,1.3-6.14b-16.22. / Ψλ 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Μτ 22,34-40.

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017
Σάββατο της 20ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ρουθ 2,1-3.8-11.4,13-17. / Ψλ 128(127),1-2.3.4.5. / Μτ 23,1-12.

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017
21η Κυριακής Κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ησ 22,19-23. / Ψλ 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Ρωμ 11,33-36. / Μτ 16,13-20.

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017
Δευτέρα της 21ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 1,1-5.8b-10. / Ψλ 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Μτ 23,13-22.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017
Εορτή του Μαρτυρίού του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστή
Ιερ 1,17-19. / Ψλ 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Μκ 6,17-29.

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017
Τετάρτη της 21ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 2,9-13. / Ψλ 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Μτ 23,27-32.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
Πέμπτη της 21ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 3,7-13. / Ψλ 90(89),3-4.12-13.14.17. / Μτ 24,42-51.

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017
Παρασκευή της 21ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 4,1-8. / Ψλ 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Μτ 25,1-13.

Σάββατο, 02 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο της 21ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 4,9-12. / Ψλ 98(97),1.7-8.9. / Μτ 25,14-30.

Κυριακή, 03 Σεπτεμβρίου 2017
22η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ιερ 20,7-9. / Ψλ 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Ρωμ 12,1-2. / Μτ 16,21-27.

Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017
Δευτέρα της 22ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 4,13-18. / Ψλ 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Λκ 4,16-30.

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017
Τρίτη της 22ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Θεσσ 5,1-6.9-11. / Ψλ 27(26),1.4.13-14. / Λκ 4,31-37.

Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017
Τετάρτη της 22ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 1,1-8. / Ψλ 52(51),10.11. / Λκ 4,38-44.

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017
Πέμπτη της 22ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 1,9-14. / Ψλ 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Λκ 5,1-11.

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017
Εορτή της Γεννήσεως της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας
Μιχ 5,1-4a. / Ψλ 13(12),6ab.6cd. / Μτ 1,1-16.18-23.

Σάββατο, 09 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο της 22ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 1,21-23. / Ψλ 54(53),3-4.6.8. / Λκ 6,1-5.

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017
23η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ιεζ 33,7-9. / Ψλ 95(94),1-2.6-7.8-9. / Ρωμ 13,8-10. / Μτ 18,15-20.

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
Δευτέρα της 23ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 1,24-29.2,1-3. / Ψλ 62(61),6-7.9. / Λκ 6,6-11.

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Τρίτη της 23ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 2,6-15. / Ψλ 145(144),1-2.8-9.10-11. / Λκ 6,12-19.

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017
Τετάρτη της 23ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Κολ 3,1-11. / Ψλ 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Λκ 6,20-26.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Εορτή της Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού
Αρ 21,4b-9. / Ψλ 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Ιω 3,13-17.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Μνήμη της Αειπάρθενου Θεοτόκου Μαρίας, Πονεμένης
Εβρ 5,7-9. / Ψλ 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Ιω 19,25-27.
Της Παναγίας Αειπαρθένου Μαρίας της Πονεμένης (μνήμη)

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο της 23ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 1,15-17. / Ψλ 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Λκ 6,43-49.

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017
24η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Σειρ 27,30.28,1-7. / Ψλ 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Ρωμ 14,7-9. / Μτ 18,21-35.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Δευτέρα της 24ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 2,1-8. / Ψλ 28(27),2.7.8-9. / Λκ 7,1-10.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Τρίτη της 24ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 3,1-13. / Ψλ 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Λκ 7,11-17.

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
Τετάρτη της 24ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 3,14-16. / Ψλ 111(110),1-2.3-4.5-6. / Λκ 7,31-35.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Εορτή του Αγίου Ματθαίου, αποστόλου και ευαγγελιστή
Εφ 4,1-7.11-13. / Ψλ 19(18),2-3.4-5. / Μτ 9,9-13.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Παρασκευή της 24ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 6,2c-12. / Ψλ 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Λκ 8,1-3.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο της 24ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
1_Τιμ 6,13-16. / Ψλ 100(99),2.3.4.5. / Λκ 8,4-15.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
25η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ησ 55,6-9. / Ψλ 145(144),2-3.8-9.17-18. / Φιλ 1,20c-24.27a. / Μτ 20,1-16a.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Δευτέρα της 25ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εσδ 1,1-6. / Ψλ 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Λκ 8,16-18.



 
©Evangelizo.org 2001-2017