Κύριε σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής (Ιω 6,68)

Αναγνώσματα της Καθολικής ΕκκλησίαςΕγγραφή για Δωρεάν Αναγνώσματα της Καθολικής Εκκλησίας


επαναλάβετε την εισαγωγή του E-mail σας

 
Ρωμαιοκαθολικό λειτουργικό ημερολόγιο (Τακτικό) RSS for English version
RSS for Arabic version
RSS for German version
RSS for French version
RSS for Italian version
RSS for Netherland version
RSS for Polish version
RSS for Portugues version
RSS for Spanish version
RSS for Greek version
RSS for Malgasy version

Λειτουργικά ημερολόγια άλλων Καθολικών Εκκλησίων RSS for Armenian version
RSS for Arabic Marounite version
RSS for Arabic Byzantine version
RSS for English Marounite version
RSS for English Extraordinary version
RSS for French Extraordinary version
RSS for Italian Ambrosian version

Reader Evangelizo Το "Evangelizo Reader" σας επιτρέπει να εμφανίσετε κείμενα από την προσφορά μας σε ιστοσελίδες σας:

- Αναγνώσματα της ημέρας
- Σχόλιο της ημέρας
- Ο Άγιος της ημέρας

και αυτό σε διάφορες γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, πηγαίνετε στη διεύθυνση αυτή: http://feed.evangelizo.org/v2/reader.php


 
©Evangelizo.org 2001-2017